VERTU IRONFLIP

Vertu Iron Flip Black Calf
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
116.000.000 VNĐ126.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Navy Calf
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
116.000.000 VNĐ126.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Brown Calf
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
116.000.000 VNĐ126.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Orange Calf
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
116.000.000 VNĐ126.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Red Calf
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
116.000.000 VNĐ126.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Green Calf
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
116.000.000 VNĐ126.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Black Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
150.000.000 VNĐ160.000.000 VNĐ
Vertu Iron Flip Brown Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Navy Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Pink Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip White Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Red Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Orange Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Grey Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Green Alligator
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
Vertu Iron Flip Himalaya Crocodile
VERTU IRONFLIP
MSP: VERTUIRONFLIP
Liên hệ 0824.222.222
0965383938

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Chào bạn. 👋 Hãy để lại lời nhắn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.